Anadolu Grubu, Sürdürülebilirlik Odaklı Stratejik Dönüşümü için Vizyoner Hedeflerini Açıkladı

Anadolu Grubu, Yarın İçin Bugünü İyileştiriyor

 

Anadolu Grubu Yarını Bugünden İyileştiriyor,

Doğanın, İşin, İnsanın Yarınına Yatırım Yapıyor

 

“Anadolu’dan Yarınlara” sürdürülebilirlik stratejisi ile faaliyet gösterdiği her alanda daha sürdürülebilir “yarınlara” ulaşmak için çalışan Anadolu Grubu, hayata geçirdiği çalışmaları yeni hedeflerle ileriye taşıyor. “Doğanın, İşin, İnsanın Yarını” için bugünü iyileştirmeye odaklanan Anadolu Grubu, 2030 yılına kadar kapsam 1 ve 2’de sera gazı salımlarını 2020 yılına göre 50 azaltma ve 2050 yılına kadar net sıfır şirket olma vizyonu ile çalışmayı; 2030’a kadar operasyonlarının yüzde 50’sinde, 2050’de yüzde 100’ünde izlenebilir olmayı; kadın yönetici oranını 2030 yılında yüzde 35’e, 2050’ye kadar yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyor.

 

Anadolu Grubu, “Yarını iyileştirebileceğimiz gün, bugün” diyerek ileriye taşıdığı sürdürülebilirlik stratejisini ve vizyoner hedeflerini “Anadolu’dan Yarınlara Sürdürülebilirlik Stratejisi” toplantısında açıkladı. Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Anadolu Grubu İcra Başkanı Hurşit Zorlu ve Anadolu Grubu Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Kaan Ünver ev sahipliğindeki toplantıda Grubun; “Doğanın Yarını”, “İşin Yarını” ve “İnsanın Yarını” değer alanları altında yepyeni bir boyuta taşınan sürdürülebilirlik çalışmaları ve vizyoner hedefleri anlatıldı.

 

3 değer alanında 12 ana konuya odaklanılıyor 

Anadolu’dan Yarınlara Sürdürülebilirlik Stratejisi ile var olduğu her yerde daha sürdürülebilir “yarınlara” ulaşmak için çalışan Anadolu Grubu, “Doğanın, İşin, İnsanın Yarını” için bugünü iyileştiriyor. Anadolu Grubu sürdürülebilirlik stratejisini, 3 değer alanı altında 12 ana konuya odaklanarak uyguluyor. Doğanın Yarını değer alanı kapsamında “Yarın için Net Sıfır”, “Yarın için Su Döngüsü”, “Yarın için Döngüsel Ekonomi”, “Yarın için Tarım” ve “Yarın için Biyoçeşitlilik” konularına odaklanılıyor. İşin Yarını kapsamında “Yarın için Dijitalleşme & İnovasyon”, “Yarın için Lider Markalar”, “Yarın için Sorumlu Üretim”, “Yarın için Kapsayıcılık” ve “Yarın için Entegre Yönetişim” odaklı çalışmalar yürütülüyor. İnsanın Yarını değer alanında ise “Yarın için İnsan Kaynağı” ve “Yarın için Güçlü Toplum” odak alanları ele alınıyor. 

 

Anadolu Grubu, stratejisinin ilk aşamasında her değer alanı için ayrı birer hedef koydu. Doğanın Yarını değer alanı kapsamında 2030 yılına kadar kapsam 1 ve 2’de sera gazı salımlarını 2020 yılına göre 50 azaltma, 2050 yılına kadar net sıfır şirket olma vizyonu ile çalışma taahhüdü veren Anadolu Grubu, İşin Yarını değer alanı kapsamında, 2030’a kadar operasyonlarının 50'sinde, 2050 yılında ise 100'ünde izlenebilir olmayı hedefliyor. (Migros için özgün markalı ürünleri ile sınırlıdır.) İnsanın Yarını değer alanı için ise kadın yönetici oranını 2030 yılında 35'e, 2050 yılına kadar 50’ye çıkarmak için çalışmayı planlanıyor.  

 

“Yarın için bugünü iyileştirmeyi kurumsal sürdürülebilirlik prensibimiz olarak benimsiyoruz”

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan toplantıda yaptığı konuşmada; içinde bulunduğumuz dönemin artırdığı farkındalıkla birlikte, sürdürülebilirliğin artık ülkelerin ve kurumların ajandasında olması gereken yere, yani ilk sıraya taşındığına dikkat çekti. Özilhan, “Ortak geleceğimize yönelik ciddi tehditler karşısında dayanıklılığımızı artıracak stratejiler oluşturmamız ve tüm paydaşlarımızla birlikte hızlı adımlarla eyleme geçmemiz gerekiyor. Bu bakış açısıyla Anadolu Grubu olarak, “Yarın için bugünü iyileştir” diyoruz. Doğanın, insanın, işin yarını için bugünü iyileştirmeyi, kurumsal sürdürülebilirlik prensibimiz olarak benimsiyoruz” dedi. 

 

Sürdürülebilirlik kavramının, dünyanın bu kelime ile 1980’li yıllarda tanışmasından çok önce, Anadolu Grubu’nun vizyonuna, değerlerine, iş yapış şekline kazındığını vurgulayan Özilhan, “2018 yılında Grubumuzun sürdürülebilirlik alanındaki çıktılarını ve etkimizi daha iyi yönetebilmek adına “Anadolu’dan Yarınlara” diyerek bu alandaki çalışmalarımızı yeni bir boyuta taşıdık. Grubumuzun bu alandaki kolektif etkisini ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkımızı ortaya koyan analiz ve raporlama çalışmalarının yanı sıra çok yoğun bir paydaş iletişimi yürüttük. Ayrıca, Grubumuzun sürdürülebilirlik altyapısını da güncel ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden inşa ettik.  Çalışmalarımızda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Avrupa Yeşil Mutabakatı, Küresel Raporlama İnisiyatifi ve Dünya Ekonomik Forumu Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri başta olmak üzere uluslararası taahhütlerin rehberliğinde ilerliyoruz” ifadelerini kullandı. 

 

Tuncay Özilhan bu çalışmalar sonucu geçen yıl ulaşılan rakamlara da değindi. Özilhan şöyle konuştu: “Çevre alanına bir önceki yıla kıyasla yaklaşık 3 kat daha fazla bütçe ayırarak 129 milyon TL harcama ve yatırım yaptık. Tehlikesiz ve tehlikeli atıkların yaklaşık 89’unu geri dönüştürdük, geri kazandık veya kompostladık. 2020 yılına göre dijitalleşme, Ar-Ge ve inovasyona 19,5 daha fazla bütçe ayırarak 152,25 milyon TL yatırım yaptık. Sürdürülebilirlik odaklı Ar-Ge yatırımlarımız bir önceki yıla kıyasla 26,8 milyon TL ile tüm Ar-Ge yatırım ve harcamalarının 18’ini oluşturdu. Topluma fayda sağlamak amacıyla yürüttüğümüz hayırseverlik çalışmalarımız için yaklaşık 346 milyon TL harcama yaptık.” 

 

“En küçük hareket hepimizin katılımıyla büyüyerek dünyayı değiştirir”

Anadolu Grubu İcra Başkanı Hurşit Zorlu konuşmasında, “Sürdürülebilirlik risk ve fırsatlarının, iş stratejisine entegre bir şekilde yönetilmesi, günün olumsuz koşullarından en az şekilde etkilenmemizi sağlarken, geleceği şekillendirebilmemiz için bizlere alan açıyor. En küçük hareketin, hepimizin katılımıyla büyüyerek dünyayı değiştireceğini biliyoruz” ifadelerine yer verdi. Zorlu sözlerine şöyle devam etti: “Yarın için bugünü iyileştirmek üzere Grubumuzun sürdürülebilirlik stratejisini ortaya koyduğumuz ve değişimin öncüleri arasında yer almayı hedeflediğimiz bir çalışma hayata geçirdik. Sürdürülebilirlik markamız olan Anadolu’dan Yarınlara, bundan böyle; çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim alanlarındaki çalışmalarımızı yöneteceğimiz sürdürülebilirlik stratejimizin de adı olacak. Stratejimiz kapsamında, tüm faaliyetlerimizle bağlantılı değer ve odak alanlarımızı belirledik. Süregelen çalışmalarımızı ileriye taşımak üzere değer alanlarımız için vizyoner hedeflerimizi belirledik. Zaman içinde diğer odak alanlarımızla ilgili de vizyoner hedefler koyarak performansımızı sizlerle paylaşacağız.” Ortaya koydukları strateji çalışmasının uzun ve detaylı bir altyapı ve analiz çalışmasının sonucu olduğunu aktaran Zorlu:  “Stratejimiz kapsamında belirlediğimiz hedefler ile Grup şirketlerinin değer yaratma odaklı dönüşümlerini teşvik ediyor ve onlara yol gösteriyoruz. Tabii ki hedeflerimiz doğrultusunda attığımız adımları da her yıl düzenli olarak yayımlayacağımız sürdürülebilirlik raporlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz.” dedi. 

 

AG Anadolu Grubu Holding UN Global Compact imzacısı oldu 

AG Anadolu Grubu Holding, Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen dünyanın en büyük ve tek kurumsal sürdürülebilirlik platformu UN Global Compact’a katıldı. UN Global Compact’ın halihazırda katılımcısı olan Grup şirketleri; Anadolu Efes, CCI, Anadolu Isuzu ve Anadolu Etap ile birlikte Holding’in de katılımıyla 5 şirket UN Global Compact’e katılmış oldu. UN Global Compact'e başvuru sürecini başlatan Migros ile Grubun sürdürülebilirlik raporlaması yapan tüm şirketleri UN Global Compact'e katılmış olacak.

 

UN Global Compact’e katılan şirketler, insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında iş dünyasının temel sorumluluklarını gözeterek stratejilerini, politikalarını ve prosedürlerini UN Global Compact’ın  ilkelerine uyumlu hale getirmek ve bunu her yıl raporlamak için için taahhütte bulunuyor. Anadolu Grubu, UN Global Compact’ın 10 İlkesini nasıl uygulamaya koyduğu ile ilgili İlerleme Raporu’nu her yıl kamuoyu ile paylaşacak. AG Anadolu Grubu Holding, UN Global Compact ile 160’dan fazla ülkede neredeyse her sektör ve büyüklükte şirketin temsil edildiği geniş bir ağa ulaşabilme, UN Global Compact’in benzersiz çok paydaşlı yapısı sayesinde yeni iş birlikleri kurma imkanı bulacak.

 

AG Anadolu Grubu Holding, BIST Sürdülebilirlik Endeksi’nde Küresel Alandaki “Yatırım Holdingi Şirketleri” kategorisinde Çevresel Performansı İle 1. Sırada

AG Anadolu Grubu Holding, Borsa İstanbul (BIST) Sürdürülebilirlik Endeksi’nde çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki performansıyla 01.12.2020 tarihinden bu yana yer alıyor. AG Anadolu Grubu Holding’in, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan ve yeni giriş yapacak şirketleri değerlendiren, Londra Menkul Kıymetler Borsası Grubu’nun (LSEG) işletmesi olan Refinitiv sistemindeki sonuçları açıklandı. AG Anadolu Grubu Holding A.Ş., dünyada 12 binden fazla şirketin değerlendirildiği sistemde “Yatırım Holdingi Şirketleri” kategorisinde yer alıyor. AG Anadolu Grubu Holding, 3 Ekim 2022 tarihli sonuçlarına göre BIST Sürdülebilirlik Endeksi’nde küresel alandaki “Yatırım Holdingi Şirketleri” kategorisinde çevresel performansı ile 1. sırada, sosyal performansı ile 2. sırada yer alıyor. 

Kaynak: (BYZHA) – Beyaz Haber Ajansı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

deneme bonusu veren siteler istanbul psikolog instagram takipçi satın al yangın merdiveni ucuz yangın kapısı