Ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınma için Kadın-Erkek istihdam oranı eşitlenmeli

SKD Türkiye’nin KPMG iş birliğiyle gerçekleştirdiği “İşin Geleceği ve Kadın İstihdamı Projesi”nin 2’nci fazında kadın istihdamındaki artış ile kadınlara dijital alanda yeni yetkinlikler kazandırılmasını ve kadınların olduğu alanların dönüşümünü destekleyecek Yol Haritası kamuoyu ile paylaşıldı. SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, “Cumhuriyetimizin 100. yılında ve yeni dünya düzeninde ülkemiz için eşitsizlikler söz konusu olmamalı” dedi.

 

SKD Türkiye, kadınların dijital alanda güçlendirilmesi gerektiği fikrinden yola çıkarak KPMG iş birliğiyle hayata geçirdiği “İşin Geleceği ve Kadın İstihdamı Projesi”ni geçtiğimiz yıl başlattı. SKD Türkiye’nin üye şirketlerinde kadın istihdamına yönelik mevcut ve geleceğe yönelik çalışmaların ortaya konduğu projenin ikinci fazında hazırlanan yol haritası ile kadınları ekonomiye kazandıracak sürdürülebilir strateji ve uygulamaların belirlenmesi hedefleniyor.

SKD Türkiye, 19 Haziran Pazartesi günü TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) ev sahipliğinde gerçekleştirdiği  İşin Geleceği ve Kadın İstihdamı Projesi Yol Haritası lansmanında  ülkemiz çalışma hayatında kadın istihdamı artışını destekleyecek, kadın çalışanların dijital dönüşümlerini sağlamaya yardımcı olacak, dünyadan ve Türkiye’den iyi uygulama örneklerinin bulunduğu ve şirketlerin yapacakları değişimler ve uygulayacakları projeler için takip edebilecekleri adımlara  yer verildiği Yol Haritasını kamuoyu ile paylaştı. 

Cumhuriyetimizin 100. yılında ve yeni dünya düzeninde ülkemiz için eşitsizliklerin söz konusu olmaması gerektiğini vurgulayan SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin açılış konuşmasında şu değerlendirmede bulundu: “İş yaşamından sosyal hayata, siyasete kadar her alanda kadınların daha çok yer aldığı topyekün bir dönüşüm yaşanması  gerektiğini görüyoruz. Önümüzdeki süreçte kadınlar başta olmak üzere tek bir kişinin bile geride bırakılmadığı; engelliler, gençler gibi kırılgan grupların her alanda daha fazla var olmasını sağlayacak yapısal çözümlere ve politikalara ihtiyacımız var. Bu noktada Merkez Bankası ataması çok önemli ve sevindirici. Kadın liderlerin, kamu kurumları ve bakanlıklarda da yönetici rollerde görevlendirilmesini ve bu rollerdeki kadın sayısının artmasını temenni ediyoruz. Dünya Ekonomik Forumu “İşin Geleceği 2023” raporuna göre, 2027 yılına kadar 83 milyon kişilik meslek ortadan kalkarken, 69 milyon yeni iş yaratılacak. Bu, dünya genelinde istihdamın %2 azalması anlamına geliyor. Dijitalleşen dünyada kadınların ön saflarda yer alabilmesi için dijital yetkinliklerini artırması gerekiyor. Buradan hareketle SKD Türkiye olarak üyelerimizle birlikte “Kadın İstihdamı ve Çalışma Koşullarına Yönelik Adımlar” ve “İşin Geleceği ve Dijital Dönüşüm Ekseninde Kadın” olmak üzere iki eksende bir yol haritası ortaya koyduk. Yol Haritası’nın kadın istihdamını artırmada etki yaratacak uygulamaları hayata geçirmek isteyen şirketlere; politika yapıcılara katkı sağlayacak kıymetli bir kaynak olacağına inanıyorum.”

KPMG Türkiye Ülke Başkanı Murat Alsan yaptığı açıklamada, “Kadınların iş gücüne katılım oranlarının artırılması ve üst pozisyonlarda kadın çalışanların daha fazla rol almasının sağlanması yalnızca şirket performansına değil, aynı zamanda ülke ekonomisine de büyük ölçüde fayda sağlıyor. Yapılan çalışmalara baktığımızda, mevcut durumdaki gibi giderse dünya çapında cinsiyet farkını kapatmanın 135 yıl süreceği ön görülüyor. Bu süreyi azaltmak için, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda kadın istihdamının önünde duran cam tavan, fırsat eşitsizliği, ön yargı gibi durumlara yönelik aksiyonlar alarak cinsiyet eşitsizliğinin önüne geçmek konularında bizlere, yani özel sektör ve paydaşlara önemli bir rol düşüyor. Bir diğer konu da, dijitalleşme ile beraber iş yapış şekilleri değişiyor ve kadınlar yoğun olarak bu dijital dönüşümden ve otomasyondan en fazla etkilenecek rollerde konumlanıyor. Kadınların dijitalleşen dünyaya uyum sağlayabilmesi ve işin geleceğinde fırsat eşitliğine ulaşılabilmeleri adına; Türkiye’de faaliyet gösteren özel sektör kuruluşları tarafından bu yöndeki uygulamaların takip edilmesi ve mevcut durumu bir adım ileri taşıyacak aksiyonların belirlenmesi ve hayata geçirilmesi kritik. 

Bu doğrultuda İşin Geleceği ve Kadın İstihdamı konusunu KPMG Türkiye olarak büyük bir hassasiyetle ele aldık ve hem lokal hem de global kaynaklarımız ile titizlikle çalıştık. Projemizin belirlenen hedeflere ulaşması için KPMG Türkiye olarak desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

“İşin Geleceği ve Kadın İstihdamı Projesi lansmanına ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden TSKB Genel Müdür Yardımcısı ve SKD Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi, Kadın İstihdamı ve Fırsat Eşitliği Çalışma Grubu Eş Başkanı Meral Murathan ise konuşmasında şu görüşlere yer verdi: “Toplumsal refahın sağlanmasında kritik bir role sahip olan kadınlar iklim krizinden de en çok etkilenen gruplar arasında yer alıyor. Kadınların sürdürülebilir bir gelecek için çözüm sürecine dahil edilmesi ise karar alma kalitesinden eğitime, verimlilikten aile içi şiddete kadar pek çok alanda iyileşme sağlıyor. Bir değişim başlatmak ve bunu sürdürülebilir kılmak isteyen tüm şirketlere kapsamlı bir rehber sunan İşin Geleceği ve Kadın İstihdamı Yol Haritası’nda bu alanda erken yola çıkmış şirketlerin çalışmaları da yer alıyor. Ne mutlu ki TSKB de bu şirketlerden biri. Bizler uzun yıllardır Türkiye’de cinsiyet eşitliğini gözeterek kadın istihdamını destekleyen firmaların yatırımlarına uluslararası kurumlardan temin ettiğimiz fonlarla finansman desteği sağlıyoruz. Kredi verdiğimiz firmaları, küresel kabul görmüş toplumsal cinsiyet eşitliği prensiplerine göre değerlendiriyoruz. Bu alandaki etkimizi uzun soluklu sosyal sorumluluk projeleriyle büyütmeyi de önemli buluyoruz. Bu sayede IK profesyonellerine, karar vericilere, üniversiteli kızlara ve hatta genç kadın sanatçılara ulaşarak kalkınmanın tüm etaplarında dönüşüme katkı veriyoruz. 73 yıllık bir kalkınma bankası olarak Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken geleceğe kalkınma perspektifinden bakıyor, tüm adımlarımızı ve iş birliklerimizi bu yaklaşımla ele alıyoruz. Bugün SKD Türkiye-Kadın İstihdamı ve Fırsat Eşitliği Çalışma Grubu ve KPMG olarak ortaya koyduğumuz yol haritasının da ülkemizin sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma hedeflerine önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz.” 

Türkiye’de Kadın İstihdamını Artırmanın Yol Haritası 

 

Ortaya konulan Yol Haritasında kadın istihdamı konusu “Kadın İstihdamı ve Çalışma Koşullarına Yönelik Adımlar” ve “İşin Geleceği ve Dijital Dönüşüm Ekseninde Kadın” olmak üzere iki perspektifte ele alındı. İlk eksende kadın istihdamını ve fırsat eşitliğini destekleyen uygulama konuları detaylı olarak ele alınarak ülkemizin mevcut şartlarında kadın istihdamını artırmaya yönelik etkili çözüm önerileri ortaya konuldu. Yol Haritasının ikinci ekseninde ise kadınlara yeni yetkinliklerin kazandırılması kadınların çalışma alanlarının dönüştürülmesi konuları detaylandırıldı. Yol Haritasında ön plana çıkan konular şu şekilde:

 

  • Türkiye’de ekonomik büyümenin ve verimliliğin artması ile sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi için kadın-erkek istihdam oranının eşitlenmesi büyük bir önem arz ediyor. Bu noktada cinsiyete dayalı eşitsizliğin giderilmesi, ücret farkının ortadan kaldırılması ve kadın istihdamını artırmaya yönelik alınacak aksiyonlar çok kritik bir hale geliyor. 
  • Kadınların çoğunlukla özel bakıcı (yaşlı/hasta/bebek/çocuk), sağlık çalışanları, eğitim/öğretim uzmanı, temizlik/yardım personeli gibi hizmet, bakım ve destek rollerinde konumlanması, bu gibi rollerin işin geleceğinde dijitalleşme ve otomasyondan en fazla etkilenecek roller olması nedeniyle kadın istihdamında bir tehdit oluşturuyor. Bu riski ortadan kaldırabilmek için kadınların dijitalleşen dünyaya uyum sağlaması, yetkinliklerini sürekli olarak geliştirmesi ve daha çok teknoloji odaklı yeni kariyer fırsatlarına yönelmesi gerekiyor.
  • Şirketlerde dijitalleşmenin yaygınlaşması ve otomasyon ile iş yapış şekillerinin zamanla değişmesiyle kadınların yoğun olarak çalıştıkları sektörlerin işin geleceğinde etkileneceği öngörülüyor. Gelecekte ağırlıklı olarak bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM rolleri) alanlarındaki mesleklerin önem kazanacağı vurgulanırken, kadınların bu alanlarda erkeklere kıyasla çok daha az sayıda çalışıyor olması işin geleceğinde kadın istihdamı açısından bir risk oluşturuyor. Dijital dönüşümden en çok etkilenecek alanların, özellikle kadınların fazlaca konumlandığı roller olduğu dikkate alındığında, işin geleceğinde kadınların gelişen teknolojiye uyum sağlayabilmeleri için yeni yetkinlikler kazanmaları ve var olan yetkinliklerini geliştirmeleri büyük önem arz ediyor.
  • COVID-19’un hızlandırmış olduğu dijital dönüşüm ve otomasyon süreçlerinin sonucu olarak endüstrilerde yeni iş alanlarının belirlenmesi ve birtakım fonksiyonların dijital dönüşüm sonucu sona ermesi ile kadın istihdamının önündeki engellerin tespiti ve kadınların yetkinlik dönüşümünü hedefleyen uygulamaların belirlenmesi önem taşıyor.
  • Kadınların liderlik alanında güçlendirilmesi ve bunun için iş yerlerinde eşitlikçi bir ortam sağlanması da öncelikli hususlar arasında yer alıyor. 

 

Proje kapsamında gerçekleştirilen baz veri analiz çalışması ve derinlemesine görüşmelere SKD Türkiye üyesi 55 şirket katıldı. Yol Haritası’nda 31 üye şirketin kadın istihdamını güçlendirmeye yönelik 72 adet iyi uygulama örneğine yer verildi. SKD Türkiye’nin proje ile devam eden süreçte toplumsal cinsiyete duyarlı iş yerlerinin oluşturulması için ilgili stratejilerin ve iş birliklerinin geliştirilmesi, iş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili farkındalığın artırılması, bu konuda çalışan ve raporlama yapan şirket sayısının artırılmasını da hedefliyor.

 

Kadın istihdamının artırılmasına katkı sağlamak ve geniş bir etki yaratmak isteyen şirketler SKD Türkiye web sitesinde yer alan Yol Haritasını inceleyerek kendi organizasyonel ihtiyaçları doğrultusunda aksiyon alabilir iyi uygulama örneklerinden kendilerine uygun olanları benimseyerek uygulamaya koyabilir. Yol Haritası ayrıca şirketlere; hem organizasyon içinde, hem de organizasyon dışında uygulayacakları değişimler ve projeler için takip edebilecekleri değişim adımları da sunuyor.

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

deneme bonusu veren siteler istanbul psikolog instagram takipçi satın al yangın merdiveni ucuz yangın kapısı